USLUGE

USLUGE

Firma pruža sledeće usluge:

 • Usklađivanje i ragistracija privrednih subjekata
 • Usklađivanje akata sa zakonom o privrednim društvima
 • Registracija privrednih subjekata kod agencije za privredne registre (DOO, preuzetnik, udruženja)
 • Statusne promene
 • Promena pravne forme
 • Povezivanje privrednih društava
 • Registracija poslovnih udruženja
 • Administriranje u toku likvidacije
 • Knjiženje i obrada dokumentacije
 • Izrada godisnjih obracuna
 • Robno knjigovodstvo
 • Kalkulacije
 • Blagajna
 • Specifikacija čekova
 • Obračun poreza
 • Obračun zarada i naknada zarada zaposlenih, i izrada M-4 obrazaca za potrebe upisa staža u Socijalnom,obračun zakupa nepokretnosti i izrada svih potrebnih obrazaca za to ,obračun ug.o radu i izrada svih obrazaca za Poresku upravu..
 • Kurirska služba-Kurirska služba svakodnevno obilazi klijente i uzima i donosi, skuplja dokumentaciju , obavlja poslove prijave i odjave radnika, otvaranje zdravstvenih knjižica,podnošenje poreskih prijava Upravi prihoda, podnošenje doukmentacije Nacionalnoj službi za zapošljavnje, podnošenje virmana za naplatu i uplatu Banci kod koje klijent ima otvoren račun… -Obrada dokumentacije i popunjavanje statističkih izveštaja
 • Izrada biznis plana za potrebe kredita
 • Izrada periodičnih i završnih računa
 • Konsultantske usluge iz oblasti poreza, finansija i radnog prava
 • Kontaktiranje sa organima Poreske uprave i Ministarstva finansija , u vezi sa eventualnim spornim slučajevima vezanim za poreze i doprinose

926192A2

 

Nudimo i mogucnost koristenja pouzdanog, licenciranog knjigovodstvenog programa bilo u svrhe unošenja dokumenata ili samo u svrhu uvida u poslovanje firme i svakodnevna dugovanja i potraživanja. Postoji mogućnost kupovine programa ili samo iznajmljivanja u zavisnosti od potrebe klijenta.

 

Agencija “025” ima saradnju sa advokatskom kancelarijom koja obavlja poslove za klijente Agencije “025” i to:

 • Osnivanje preduzeća i promena oblika pravne forme
 • Likvidacija predizeća
 • Sudski sporovi
 • Konsultantske usluge iz oblasti prava

business_concept_wallcoo.com_08

Sva poslovna dokumentacija klijenta stoji u Agenciji u registratorima, tako da uviod inspekcije u poslovne knjige komitenta se odvija u prostorijama Agencije “025”. Sa svim klijentima Agencija “025” sklapa ugovor o poslovnoj saradnji u kome su definisane obaveze i prava Agencije “025” i klijenta.

About the Author

No Responses to “USLUGE

You must be logged in to post a comment.